08/04/2020 | 1

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc xác nhận đã nhận được tiền cứu trợ hỏa hoạn từ chương trình Chia Sẻ Niềm Đau của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ và SBTN

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc xác nhận đã nhận được tiền cứu trợ hỏa hoạn từ chương trình Chia Sẻ Niềm Đau của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ và SBTN

Trong một lá thư ký tên của ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Úc,  ông Bon xác nhận Số Tiền Gây Quỹ Đã Được Chuyển Vào Trương Mục của Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Úc.

Trong lá thư xác nhận gởi đến Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa kỳ, nhạc sĩ Trúc Hồ, Giám Đốc đại SBTN, và  Quý hội đoàn, đoàn thể cùng toàn thể đồng bào tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tại California, ông Nguyễn Văn Bon  xác nhận là cộng đồng đã nhận được số tiền vào ngày 8 tháng 4 năm 2020.

Theo ngân hàng cho biết, số tiền đã được gửi từ Hoa Kỳ là $146,770.51 Mỹ kim.  Sau khi đổi ra tiền Úc tổng số là 233, 515.08 Úc kim.