Chủ quyền trên phim ảnh có quan trọng?

Trong vài tuần qua, trong phim thiếu nhi “Abominable” có xuất hiện 1 cảnh phim có đường Chín Đoạn phi pháp của Trung Cộng. Bộ phim đã lọt qua tường kiểm duyệt khắc khe của nhà cầm quyền cộng sản và được chiếu cho tới khi bị người xem phát hiện phản đối. Còn tại hải ngoại thì bộ phim vẫn chiếu bình thường và chưa có 1 tổ chức hội đoàn người Việt nào lên tiếng. Tiến Trung xin được tường trình sau đây.