Christo Và Giấc Mơ 60 Năm: Mặc Áo Khải Hoàn Môn

Arc de Triomphe mà tiếng Việt gọi là Khải Hoàn Môn, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Paris mà không du khách nào có thể bỏ qua khi đến Pháp. Cách đây 60 năm, Nghệ thuật gia gốc Bulgary, có 2 quốc tịch Pháp và Mỹ: Christo Vladimiroff Javacheff đã muốn bọc vải toàn bộ kiến trúc lịch sử này, 60 năm sau, ước nguyện đầu tiên của ông cuối cùng đã thành hiện thực. Chính phủ Pháp đã chuẩn thuận cho bọc vải Khải Hoàn Môn để tưởng nhớ đến ông, đã qua đời năm 2020 tại New York. Phóng viên Tường An tường trình sau đây: