17/04/2015 | 2

Chống Nestle khai thác nước ở Calif.

Chống Nestle khai thác nước ở Calif.

Sacramento, California. (CBS) — Câu chuyện khởi đầu với những cuộc biểu tình lẻ tẻ ở xưởng lọc nước của công ty Nestle [nest-li] ở phía nam thủ phủ Sacramento, tiểu bang California.

Những người biểu tình kêu gọi công ty sản xuất nước uống trị giá bạc tỉ là vô đạo đức, bởi vì họ đang trả những món trả tiền quá thấp để được bơm nước từ những nguồn nước ngầm đang ngày càng thu nhỏ lại của tiểu bang đang hạn hán. Nhưng các nhà hoạt động môi trường nay đang sôi sục về vấn đề giấy phép khai thác nước uống của Nestle đã hết hạn, một điều công ty Nestle cũng nhìn nhận. Và giấy phép đó đã hết hạn từ 27 năm trước.

Nữ phát ngôn nhân của Nestle, bà Jane Lazgin nói với báo giới rằng, Bộ Lâm Nghiệp California lâu nay cho biết họ dành ưu tiên gia hạn giấy phép cho Nestle tiếp tục thu thập nước suối từ trên vùng núi San Bernardino. Nhưng bà Lazgin cho biết, Bộ Lâm Nghiệp đang có một số lớn giấy phép chưa giải quyết, và Bộ đang ở trong tình trạng thiếu nhân sự. Các giới chức của Bộ Lâm Nghiệp California chưa bình luận gì về vụ này.

Cho đến nay, một tổ chức tên là The Courage Campaign, hay Chiến Dịch Lòng Can Đảm, đang thu thập chữ ký trên mạng qua một thỉnh nguyện thư nhằm gửi đến chính quyền tiểu bang California. Các nhà hoạt động đã thu thập được hơn 150,000 chữ ký để yêu cầu Hội Đồng Nước California đóng cửa mọi cơ sở của Nestle trong tiểu bang, vì giấy phép của công ty này đã hết hạn.

Tuy nhiên, Hội Đồng Nước nói rằng họ không điều phối các hoạt động đóng chai. Trong khi đó, một đạo luật về điều phối nước ngầm phải vài năm nữa mới có hiệu lực. (Huy Lam)