01/09/2016 | 0

Chống dự án đường ống đến North Dakota

Chống dự án đường ống đến North Dakota

Okmulgee, Oklahoma. (CBS) – Người sắc tộc thiểu số thuộc bộ tộc Standing Rock Sioux đang mở cuộc biểu tình phản đối công ty Dakota Access Pipeline lắp đặt đường ống băng ngang vùng lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên của họ.

Cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hoà đã thu hút sự chú ý của một số bộ tộc ở tiểu bang Oklahoma. Hôm qua, người ta thấy rất nhiều mạnh thường quân Oklahoma đưa xe vận tải chở hàng đến cung cấp cho người biểu tình. Ông Rojer Johnson, người ủng hộ cuộc biểu tình cho đó là cuộc tranh đấu để bảo vệ quyền sống căn bản và bền vững của các dân tộc thiểu số. Ông cũng nói rằng có vẻ như người sắc tộc thiểu số tại đây đã bị bỏ quên.

Từ mấy ngày qua, bộ tộc Kialegee và Cherokee Nation đã chuyển nhiều kiện hàng đến North Dakota, trong khi bộ tộc Muscogee Creek Nation đang trông mong một số lượng hàng hoá cung cấp tiếp tục được chuyển đến nội trong tuần này, trong đó có nước uống. Một người ủng hộ khác cho rằng cư dân bộ tộc Standing Rock Sioux cần gây sự chú ý của dư luận và đó là cách để ngày có thêm nhiều người ủng hộ họ.

Công ty Energy Transfer Partners đặt tổng hành dinh tại Dallas là đơn vị thực hiện dự án lắp đặt đường ống dài hàng ngàn dặm. Toà án của liên bang sẽ đưa ra phán quyết vào tuần tới, về việc liệu sẽ đình chỉ dự án này hay không. (Song Châu)