19/12/2016 | 0

Chọn lựa nội các của ông Trump cho thấy tiếng nói cử tri bị làm ngơ

Chọn lựa nội các của ông Trump cho thấy tiếng nói cử tri bị làm ngơ

Mỗi chính quyền mới của Hoa Kỳ đều phải hiểu ý muốn của cử tri đã bầu mình lên, nhưng những đề nghị và chọn lựa nội các của Tổng thống tân cử Donald Trump cho thấy ông đang đưa đất nước đi theo một hướng khác với nguyện vọng của đa số cử tri.

66% người Mỹ nói rằng Hoa Kỳ nên tham gia một hiệp ước chống hâm nóng toàn cầu, nhưng ông Scott Pruitt, chọn lựa của ông Trump để dẫn dắt Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường, đang kiện chính cơ quan này về chính sách biến đổi khí hậu.

63% người Mỹ muốn tăng thuế đối với giới giàu và các đại công ty, để giảm chênh lệch về lợi tức, nhưng kế hoạch thuế của ông Trump lại giảm thuế cho các công ty.

60% người Mỹ cho rằng người di dân bất hợp pháp nên được phép ở lại để rồi có thể xin vào quốc tịch, và 63% chống xây bức tường ở biên giới với Mexico. Nhưng ông Trump vẫn ngang nhiên tuyên bố trục xuất hàng triệu di dân và xây tường.

58% người Mỹ ủng hộ việc tăng mức lương tối thiểu liên bang từ 7.25 Mỹ kim lên 15 Mỹ kim một giờ, nhưng ông Andy Puzder, chọn lựa của ông Trump cho chức Bộ Trưởng Lao Động, nói 9 Mỹ kim một giờ là mức lương tối thiểu phù hợp.

Hiện nay bà Hillary Clinton đang thắng cuộc đầu phiếu phổ thông với mức chênh lệch 2,638,898 phiếu. Mặc dù kết quả đầu phiếu phổ thông không có ý nghĩa pháp lý, nhưng thông thường con số này là một thước đo giúp một tổng thống tân cử hoạch định các chính sách cho hợp lòng dân. (Huy Lam)