28/02/2015 | 1

Chơi câu đối

Chương trình TIÊNG TƠ ĐỒNG kỳ này nói về chủ đề “Chơi Câu Đối”. Đây một loại nghệ thuật dân gian thường thấy trong những ngày Tết cổ truyền. Quý vị khán giả sẽ hiểu rõ thêm về thể loại nghệ thuật này. Mời quý vị cùng theo dõi.