Đang tải...

Chợ đêm quốc tế Jade tại Portland, Oregon

Chợ Đêm Quốc Tế Jade tại thành phố Portland là sự phối hợp của tổ chức APANO và Jade vào hai thứ bảy cuối tháng 8 hàng năm, lúc 5giờ chiều ngày 24 tháng 8 năm 2019 Chợ Đêm Quốc Tế Jade đã được khai mạc tại khu vực trường Portland Community College.

Loading...