Chợ Bình Tây ở Sài Gòn đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp sau hơn 90 năm

Chợ Bình Tây ở Sài Gòn đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp sau hơn 90 năm

Những hình ảnh này được SBTN ghi nhận vào ngày 14 tháng 11. 24 tiếng sau đó, chợ Bình Tây sẽ chính thức đóng cửa để sửa chữa. Các tiểu thương còn lại đang di dời những đợt hàng hóa cuối cùng của mình sang ngôi chợ tạm trước cổng chợ Bình Tây. Sau hơn 90 năm xây dựng, chợ Bình Tây nằm ở quận 6 Chợ Lớn đã xuống cấp nghiêm trọng. Có tổng cộng 1.077 sạp được dời sang ngôi chợ tạm. Thời gian sửa chữa, nâng cấp chợ dự kiến kéo dài khoảng 1 năm.