26/02/2021 | 11

Chợ Bến Thành và chợ Đồng Xuân bị hoa kỳ xếp vào danh sách bán hàng giả quy mô lớn

Chợ Bến Thành và chợ Đồng Xuân bị hoa kỳ xếp vào danh sách bán hàng giả quy mô lớn

Chợ Bến Thành- Nguồn hình Poliva

Tin Vietnam.- Báo VTC ngày 25 tháng 2 năm 2021 loan tin, văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra báo cáo hai chợ lớn nổi tiếng nhất Việt Nam là chợ Bến Thành ở Sài Gòn, và chợ Đồng Xuân ở Hà Nội là những nơi bán hàng giả có quy mô lớn. Báo cáo của văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ có tên gọi là “Đánh giá các thị trường làm hàng giả và vi phạm bản quyền nổi bật năm 2020”, được công bố vào tháng 1 năm 2021.

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xếp hai chợ trên là chợ truyền thống so với chợ online đã được lấy làm thí dụ về các thị trường tham gia hoặc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm bản quyền, hoặc là làm hàng giả với quy mô lớn. Riêng chợ Bến Thành được mô tả trong báo cáo là một nơi có nhiều mặt hàng phong phú thu hút du khách, và người dân địa phương, nhưng phần lớn hàng hoá ở chợ đều là hàng giả.

Chợ Đồng Xuân- Nguồn hình Wikipedia

Còn đối với chợ Đồng Xuân, cũng được phía Hoa Kỳ báo cáo tương tự như chợ Bến Thành, nhưng dân địa phương nơi đây ít mua hàng giả ở chợ Đồng Xuân do họ đã thay đổi sở thích và tiêu chuẩn sống tăng cao hơn.

An Nhiên