Chính thức phát động chương trình “1 Gia Đình 1 Thương Phế Binh”

Chính thức phát động chương trình  “1 Gia Đình 1 Thương Phế Binh”

Hội HO/TPB/QP/VNCH là một tổ chức hoàn toàn tự nguyện, điều hành bởi các thiện nguyện viên, làm việc không lương bổng từ gần 20 năm qua. Hội không nhận được sự hỗ trợ của bất cứ nguồn tài chánh nào, ngoài tiền đóng góp thường xuyên của một số quý vị đồng hương hoặc qua các chương trình đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” hàng năm, để gây quỹ cứu trợ các TPB ở quê nhà.

Hồ sơ TPB về cho hội mỗi ngày một nhiều. Vì thế mặc dù ngân khoản thu được mỗi năm một cao hơn, nhưng hội vẫn chỉ đủ tiền giúp đỡ khoảng 70% trong số 20 ngàn hồ sơ TPB mà Hội hiện đang lưu giữ.

Chiến dịch “1 Gia Đình 1 Thương Phế Binh” sẽ được phổ biến rộng rãi trên website: www.1giadinh1thuongphebinh.org, để mọi người có cơ hội và phương tiện đóng góp một cách dễ dàng và tích cực hơn trong việc giúp đỡ TPB. Mọi người Việt có lòng ở trên thế giới đều có thể tham gia, theo các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  1. Cho hội biết muốn bảo trợ bao nhiêu TPB mỗi năm? Hội đề nghị mỗi cá nhân hoặc một gia đình ở hải ngoại chỉ nên bảo trợ từ 1 cho đến 5 hồ sơ TPB/VNCH mà thôi, và tiêu chuẩn giúp đỡ được chia ra như sau:

– Bảo trợ cho một (1) Thương Phế Binh nặng: US$240.00 mỗi năm.

(Nặng: Cụt 2 tay, cụt 2 chân, mù hai mắt, cụt 1 tay + cụt 1 chân, hoặc bị liệt)

– Bảo trợ cho một (1) Thương Phế Binh nhẹ: US$120.00 mỗi năm.

(Nhẹ: Cụt 1 tay, cụt 1 chân, mù một mắt, hoặc bị nội thương)

  1. Khi ghi danh bảo trợ, xin cho hội biết:

– Quý danh cùng địa chỉ nhận thư (để hội gởi copy hồ sơ TPB đến ân nhân).

– Số điện thoại (cả phone tay cũng như điện thọai nhà nếu có).

– Địa chỉ email (nếu có).

  1. Sau khi nhận được các tin tức trên, thì hội sẽ cung cấp đầy đủ chi tiết cùng lý lịch của người TPB theo ý muốn của quý vị (ở địa phương nào cũng được) đến địa chỉ ân nhân qua đường bưu điện để quý vị GỞI TIỀN TRỰC TIẾP về thẳng Việt Nam cho người thương binh đó. Hoặc nếu có cơ hội về thăm quê hương, quý vị ân nhân đến thăm hỏi và trực tiếp trao tiền thì còn quý giá, an ủi và ý nghĩa biết bao.
  2. Mỗi lần gởi tiền giúp đỡ TPB, xin thông báo cho hội biết để ghi lại lưu vào sổ.
  3. Đúng một năm, kể từ khi hồ sơ được gởi ra, hội sẽ theo dõi và xin phép được nhắc nhở, để biết quý ân nhân còn tiếp tục bảo trợ nữa hay không?
  4. Thời gian bảo trợ dài hạn: Ít nhất là ba (3) năm trở lên. Tuy nhiên, nếu vì bất cứ lý do gì mà ân nhân không còn bảo trợ nữa, xin cho hội biết càng sớm càng tốt, để mở lại hồ sơ và tiếp tục giúp đỡ người TPB đó!

Anh em TPB VNCH đã hy sinh xương máu và một phần thân thể để bảo vệ miền Nam, và cho chúng ta được sống bình an để có ngày hôm nay. Đã hơn 40 năm qua, họ phải sống cơ cực, thiếu thốn, vất vưởng ở quê nhà, không được ai giúp đỡ, càng ngày càng già yếu, bệnh hoạn, chết dần, chết mòn. Xin hãy giang tay cứu trợ, để anh em TPB/VNCH được hãnh diện khi biết đồng hương hải ngoại vẫn luôn nhớ đến và lo lắng cho họ.

Xin tiếp tay kêu gọi thân nhân, bằng hữu cùng giải thích cho con em, giới trẻ tham gia việc làm mang nhiều ý nghĩa nói trên.

Những ai có nhã ý hưởng ứng chương trình “1 Gia Đình 1 Thương Phế Binh” hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ngay với nhóm điều hành chương trình qua email: 1gd1tpb@gmail.com

Hoặc vào thăm Website: www.1giadinh1thuongphebinh.org

Đoàn Hưng / SBTN