01/03/2017 | 2

Chính sách thương mại của tổng thống Trump giảm bớt vai trò WTO ở Hoa Kỳ

Chính sách thương mại của tổng thống Trump giảm bớt vai trò WTO ở Hoa Kỳ

Washington DC. (Reuters) – Theo bản dự thảo mà Wall Street Journal có được vào hôm qua ngày 28 tháng 2, chính phủ tổng thống Donald Trump đang phát triển một chính sách thương mại quốc gia, tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tại Hoa Kỳ.

Chính sách này đặt luật pháp Hoa Kỳ lên hàng đầu, xem đây là cách để đối phó với các đối tác thương mại chơi không công bằng với Hoa Kỳ.

Wall Street Journal cho biết bản dự thảo dự trù được công bố trong ngày hôm nay 1 tháng 3. Chính sách trong bản dự thảo cho thấy một thay đổi lớn từ chính phủ của tổng thống Barrack Obama. Người tiền nhiệm của ông Trump nhấn mạnh sự tuân thủ luật lệ của WTO, là cơ quan đưa ra quy định về thương mại và giải quyết tranh chấp giữa các thành viên. Ngược lại, theo bản dự thảo mà Wall Street Journal đọc được, chính phủ tổng thống Trump cương quyết bảo vệ chủ quyền Hoa Kỳ hơn, áp đặt việc thực thi luật thương mại Hoa Kỳ nhiều hơn, và sử dụng mọi nguồn lực để khuyến khích các quốc gia khác mở cửa thị trường của họ.

Văn phòng tham tán thương mại Hoa Kỳ cho biết họ có chính sách không bình luận về bản dự thảo. Quốc Hội yêu cầu tổng thống gởi chính sách thương mại hàng năm của chính phủ trong ngày 1 tháng 3 – theo luật pháp Hoa Kỳ. Chính sách mới chủ yếu nêu lên cách tiếp cận rộng rãi để đối phó với đối tác thương mại, gồm Trung Cộng, Nam Hàn và Mexico, những quốc gia mà Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại.

Trong bản dự thảo có đề mục Hoa Kỳ từ chối mọi quyết định giải quyết tranh chấp của WTO. (Mai Đức)