02/03/2015 | 0

Chính sách phân biệt đối xử trẻ em Công Giáo tại Hà Tĩnh

Chính sách phân biệt đối xử trẻ em Công Giáo tại Hà Tĩnh

Hiệu Trưởng trường Trung học cơ sở Kỳ Lợi – huyện Kỳ Anh viện giải lý do cho phụ huynh bởi vì “danh sách của các em đã chuyển đến chỗ tái định cư mới của người dân Đông Yên – xã Kỳ Lợi cách chỗ ở hiện tại khoảng 30 km”. Các phụ huynh cũng cho hay, thầy hiệu trưởng khẳng định đây là lệnh của cấp trên, nên bắt buộc nhà trường phải thi hành.

Được biết nguyên nhân chính dẫn đến sự việc này bắt đầu từ việc triển khai dự án tái định cư của nhà cầm quyền huyện Kỳ Anh cho 1000 gia đình dân thuộc Giáo xứ Đông Yên. Tuy nhiên đến nay, có hơn 840 hộ di dời, còn lại 158 hộ không đồng tình, vì còn nhiều vấn đề bất cập chưa được sáng tỏ.

Lý do những gia đình này đưa ra là: Mục đích di dời, giải tỏa chưa được sáng tỏ. Nhà cầm quyền huyện Kỳ Anh đã định mức tài sản vật chất của người dân không đúng giá bồi thường theo quy định của pháp luật. Khu tái định cư không đáp ứng được các điều kiện tối thiểu về đời sống như y tế, giáo dục, công ăn việc làm, thực hành các lễ nghi tôn giáo. Và vì vùng đất thôn Đông Yên đã được ông cha xây dựng lâu đời hơn 100 năm nay.

Việc nhà cầm quyền tỉnh Hà Tĩnh đuổi 155 em học là vi phạm pháp luật. Chiếu theo Điều 39 Hiến pháp quy định “công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”. Hơn nữa, Luật giáo dục cũng quy định : “Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân”, tại Điều 11 bộ luật này ghi nhận “Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập”.

Cần nhấn mạnh thêm, tại Điều 4, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định: “Trẻ em, không phân biệt gái, trai, con trong giá thú, …, không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội, chính kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ, đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật”.

Rõ ràng hành vi trên của nhà cầm quyền Hà Tĩnh và nhà trường là vi hiến, xem thường luật pháp, phân biệt đối xử và xâm phạm quyền học tập của các em học sinh theo đạo Công giáo.

Dương Thiện / SBTN