29/10/2018 | 1

Chính sách mới của chính phủ Trump sẽ làm thay đổi ngành bảo hiểm y tế Hoa Kỳ

Chính sách mới của chính phủ Trump sẽ làm thay đổi ngành bảo hiểm y tế Hoa Kỳ

Ảnh: Reuters

Washington DC – Trong tuần qua, chính phủ Trump đã có 2 hành động có thể ảnh hưởng đáng kể lên thị trường bảo hiểm Affordable Care Act- ACA, hay Obamacare.

Theo giới chuyên gia, 1 trong 2 sắc lệnh của chính phủ, kết hợp với các thay đổi trước đây, có thể sẽ đưa thị trường bảo hiểm y tế trở về như trước khi đạo luật ACA 2010 được ban hành. Vào đầu tuần trước, viên chức y tế của chính phủ Trump đã tung ra một bản hướng dẫn, cho phép một số tiểu bang có thể cung cấp các chương trình bảo hiểm tối thiểu, có thể từ chối những khách hàng đang có bệnh sẵn.

Không lâu sau đó, chính phủ lại đề nghị một quy định mới, chuyển hàng triệu người đang mua bảo hiểm từ sở làm sang thị trường Obamacare. Quốc Hội cũng đã hủy hình phạt đối với người không mua bảo hiểm y tế, bắt đầu có hiệu lực vào năm sau.

Cùng với nhau, tất cả các thay đổi này có thể sẽ làm giảm số người ghi danh mua bảo hiểm y tế ACA, làm tăng chi phí bảo hiểm cho những người vẫn còn sử dụng thị trường này.

Cho dù không hủy bỏ đạo luật ACA, đảng Cộng Hòa vẫn đang chuyển dần quyền kiểm soát các chính sách bảo hiểm y tế về cho các tiểu bang. Do đó, lĩnh vực bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ trong thời gian tới sẽ có một số thay đổi bao gồm, sự bảo vệ dành cho những người đang có bệnh sẵn sẽ không còn chắc chắn, dịch vụ bảo hiểm dành cho người dân sẽ tùy vào tiểu bang nơi người này sinh sống, và nhiều triệu người dự kiến sẽ tự mua bảo hiểm y tế trên thị trường ACA bằng trương mục tài trợ của sở làm. (Ngô Bảo)

TAGS: obamacare