30/03/2017 | 0

Chính sách đất đai của CSVN là nguyên nhân cản trở sự phát triển nông nghiệp

Chính sách đất đai của CSVN là nguyên nhân cản trở sự phát triển nông nghiệp

Ảnh: Viet Times

Theo một bài viết đăng trên tờ VnEconomy trong nước,  thì chính sách đất đai của cộng sản Việt Nam là nguyên chính cản trở cho dự phát triển nông nghiệp.

Theo ông Lê Đức Thịnh- phó cục trưởng Cục Kinh Tế Hợp Tác Và Phát Triển Nông Thôn- cho biết, đất nông nghiệp hiện nay không được công nhận là tài sản của nông dân, mà là của nhà nước cho người nông dân mượn để làm ăn. Chính vì tâm lý này, nên người nông dân không bỏ hết sức của mình để canh tác, vun sới chăm bón cho nó màu mỡ hơn.

Thay vì thay đổi chính sách và công nhận quyền tư hữu đất đai, chính quyền CSVN lại đổ lỗi cho trình độ của người nông dân.

Giáo sư Võ Tòng Xuân- chuyên gia nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam- nhận định rằng nông dân Việt vẫn còn nghèo, và hơn 50% vẫn còn ở trình độ quá thấp. Đây cũng là một trong các nguyên nhân làm cho sự phát triển nông nghiệp tại Việt Nam chậm lại.

Theo ông Xuân, Việt Nam cần phải có một thể chế kiện toàn để nâng cao năng lực của người nông dân, giúp cải thiện chất lượng để từ đó có thể đến với thị trường trong và ngoài nước.

Nhận định của ông Võ Tòng Xuân trái ngược với nhận định của ông Lê Đức Thịnh. Ông Thịnh đổ lỗi cho chính sách, còn ông Xuân đổ lỗi cho dân trí. Nhưng nhìn chung, căn bệnh nông nghiệp không phát triển tại Việt Nam cũng giống như bên Trung Cộng, nơi có cùng chính sách nhà nước sở hữu đất đai.

Phong Ly / SBTN