14/10/2014 | 1

Chính sách bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi trong tương lai

Chính sách bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi trong tương lai

Chicago, Illinois. (CBS) – Hàng triệu người Mỹ sống nhờ vào tiền bảo hiểm xã hội. Nhưng việc thiếu ngân quỹ có thể buộc chính phủ cắt giảm một số lượng lớn các chi phiếu trong vài thập niên tới.

Cùng với việc người trẻ tuổi nghỉ hưu non ngày càng nhiều, hệ thống bảo hiểm xã hội cũng đang nhanh chóng thay đổi. Michael Miller là giáo sư kinh tế tại Đại học DePaul, cho biết điều sai lầm lớn nhất là mọi người cứ nghĩ có một đống tiền lớn đang được cất ở đâu đó, thực ra không có gì cả. Theo ông, mọi người cứ nghĩ họ sẽ nhận được tiền bảo hiểm xã hội trong một tương lai rất gần, nhưng hệ thống an sinh xã hội đã bị hư hỏng. Rất nhiều người xin nghỉ hưu non trong vòng 5 năm tới, và hậu quả là số người đi làm để phục vụ xã hội ngày càng giảm. Ông nói cứ thử cộng hai điều đó lại với nhau, sẽ thấy xã hội đang sống trong sự khủng hoảng. Một báo cáo năm 2004 ước tính ngân quỹ bảo hiểm xã hội sẽ cạn sạch vào năm 2042. Nhưng một báo cáo khác năm 2013 cho thấy ngân quỹ này hết nhanh hơn dự đoán, tức là vào năm 2033.

Theo ông Miller, tiền phúc lợi vẫn được thanh toán nhưng ít hơn 23%. Danielle Marshall là nhà lập kế hoạch tài chính của công ty Edward Jones, khuyên mọi người nên bắt đầu để dành tiền ngay để cuộc sống sau này không phải là một gánh nợ. (Minh Đức)