20/08/2017 | 1

Chính quyền Trump sắp loại bỏ hoặc thu nhỏ nhiều di tích quốc gia

Chính quyền Trump sắp loại bỏ hoặc thu nhỏ nhiều di tích quốc gia

Washington, D.C. – Bộ trưởng Nội Vụ Hoa Kỳ Ryan Zinke vào ngày 24 tháng 8 sẽ đưa ra đề nghị loại bỏ hoặc thu hẹp hơn 20 di tích quốc gia.

Hành động của ông Zinke lần đầu tiên thách thức một đạo luật có từ 111 năm qua, cho phép tổng thống Hoa Kỳ quyền bảo vệ những vùng đất công rộng lớn. Bộ trưởng Zinke ​​dự định sẽ khuyến cáo theo lệnh của Tổng thống Trump rằng, ít nhất một số di tích quốc gia đang được xem xét sẽ bị huỷ bỏ, hoặc thu hẹp về quy mô. Đây là những di tích quốc gia được tạo ra từ năm 1996 về sau. Ông Trump cho rằng cần thu hẹp diện tích của một số di tích quốc gia để tạo thêm cơ hội gia tăng phát triển kinh tế.

Theo đạo luật Bảo Cổ, tức Antiquities Act, tổng thống Hoa Kỳ có thể tuyên bố một khu vực có lợi ích về lịch sử hoặc khoa học là di tích quốc gia. Tuy nhiên, chưa có tổng thống nào thu hồi sự chỉ định di tích quốc gia của người tiền nhiệm.

Các tổ chức môi trường đang chuẩn bị để kiện bất cứ thay đổi nào ra tòa, một điều cũng chưa từng xảy ra trước đây. Tổng thống Trump từng cho rằng, các chính quyền trước đây đã “lạm quyền”, khi chỉ định các di tích được liên bang bảo vệ theo đạo luật Bảo Cổ năm 1906, để đưa hàng triệu mẫu đất, hầu hết ở các tiểu bang miền Tây, ra ngoài phạm vi cho khoan dầu, khai thác mỏ, đốn gỗ và những hoạt động khác, mà không lắng nghe đầy đủ ý kiến của người dân địa phương. (Huy Lam)