18/12/2017 | 1

Chính quyền Thanh Hóa ăn chận muối của đồng bào thiểu số

Chính quyền Thanh Hóa ăn chận muối của đồng bào thiểu số

(Ảnh: Lao Động)

Tờ Lao Động số ra ngày 16 tháng 12, dẫn phúc trình của Ban Dân Tộc tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này phát hiện nhiều sai phạm hàng tỷ đồng, trong đó có cả việc “ăn chặn” từng gói muối i-ốt phát cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo bản phúc trình, trong giai đoạn từ năm 2011-2017, Ban Dân Tộc tỉnh được cấp kinh phí 1,988 tỷ đồng (hơn  USD 87.1 triệu) để thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của trung ương và của tỉnh Thanh Hóa nhằm giúp đồng báo dân tộc thiểu số. Tuy nhiên kinh phí này bị tham ô, ăn chặn.

Báo Người Lao Động cho hay, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở vùng khó khăn, như việc cấp muối i-ốt và bột canh hiện nay đã không còn phù hợp với một số nơi… nên dẫn đến việc tại huyện Quan Sơn, công ty Cổ Phần Thương Mại Miền Núi Thanh Hóa đã không phát muối i-ốt đến người nghèo và giao lại cho trưởng thôn. Việc này khiến nhiều nhà dân bị ăn chặn số muối này.

Tuy nhiên, công ty này vẫn báo cáo láo để hưởng số tiền chi phí cấp phát trên 72 triệu đồng (USD 3,156).

Bản tin của tờ Lao Động cũng cho biết, các sai phạm này thuộc Ban Dân Tộc tỉnh Thanh Hóa. Nhưng đơn vị này cho rằng: “Nguyên nhân của những tồn tại, bất cập là do địa bàn rộng, đi lại khó khăn, đối tượng thụ hưởng chính sách nhiều, lực lượng quá mỏng không đi được hết các nơi…”.

Tường Thắng / SBTN