19/06/2015 | 3

Chính quyền TC hứa hợp tác với HK

Chính quyền TC hứa hợp tác với HK

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng, Hồng Lợi, ngày thứ Sáu 19 tháng Sáu nói rằng, chính quyền trung ương Trung Cộng sẽ tiếp tục yểm trợ hoạt động giao lưu quốc tế và hợp tác với đặc khu Hong Kong, và tin vào tương lai của vùng này.

Ông Hồng Lợi nhận định như trên khi trả lời câu hỏi về việc các nhà lập pháp Hong Kong bỏ phiếu phủ quyết đề nghị gói cải cách cuộc phổ thông đầu phiếu để bầu người lãnh đạo Hong Kong vào năm 2017 của Trung Cộng. Ông này cho rằng, Trung Cộng sẽ tiếp tục áp dụng chính sách căn bản tại Hong Kong là “một quốc gia, hai hệ thống,” để cho người Hong Kong điều hành lãnh thổ tự trị này, và ủng hộ sự phát triển luật dân chủ từng bước và căn bản của Hong Kong để đạt đến mục tiêu dân chủ thật sự của cuộc phổ thông đầu phiếu. Sau cuộc tranh luận kéo dài 8 tiếng đồng hồ vào ngày thứ Tư, 28 nghị sĩ của Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã bỏ phiếu phản đối đề nghị cải cách bầu cử của Trung Cộng, trong khi chỉ có 8 phiếu ủng hộ.

Theo quyết định của Uỷ ban thường trực Quốc hội Trung Cộng, đề nghị trên cần có ít nhất 2/3 nghị sĩ, tức là 47 phiếu tại Hội đồng Lập pháp chấp thuận. Ông Hồng Lợi nói rằng, Hong Kong là trung tâm tài chính thế giới, thương mại và giao thông, vĩnh viễn mà việc duy trì triển vọng và ổn định không chỉ là lợi ích của Trung Cộng, mà của cả các nhà đầu tư ngoại quốc. Cuộc bỏ phiếu vừa qua tại Hong Kong được cho là màn trình diễn không thành công của nhóm nghị sĩ thân Trung Cộng, vô tình làm lợi cho các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ của Hong Kong. (Song Châu)