12/05/2019 | 0

Chính quyền tăng tiền đầu tư trên đất cướp được ở vườn rau Lộc Hưng

Chính quyền tăng tiền đầu tư trên đất cướp được ở vườn rau Lộc Hưng

Ảnh: BBC Tiếng Việt

Tin Saigon.–  Báo Tuổi Trẻ ngày 11 tháng 5 năm 2019 loan tin, tại kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân tại Sài Gòn khóa 9, nhà cầm quyền thành phố đã quyết định tăng tổng số tiền đầu tư dự án tại khu đất cướp của người dân vườn rau Lộc Hưng, thuộc phường 6, quận Tân Bình từ 300 tỷ đồng lên 401 tỷ đồng.

Nhà cầm quyền thành phố cho rằng, khu đất cướp được của các giáo dân vườn rau Lộc Hưng là khu đất do nhà cầm quyền cai quản, nên nhà cầm quyền không bồi thường tiền đất cho người dân. Tuy nhiên, nhà cầm quyền sẽ hỗ trợ để ép buộc người dân phải dọn đi chỗ khác với số tiền là 7,055,000 đồng/m2. Trước đây, số tiền này chỉ được đưa ra với mức 4 triệu đồng/m2. Diện tích đất mà nhà cầm quyền cướp được của 134 gia đình cũng đã tăng lên so với trước từ 49,320 m2 lên 50,308 m2.

An Nhiên