“Chính quyền phải xin lỗi và chịu trách nhiệm vụ Formosa”

Bờ biển Kỳ Anh – Hà Tĩnh trong một buổi chiều tháng 7, biển vắng lặng và thuyền vẫn chưa thể ra khơi sau gần 4 tháng xảy ra hiện tượng cá chết. Không chỉ đầu độc biển làm tôm cá chết hàng loạt, hậu quả mà Formosa để lại còn là hơn 100 tấn rác thải tại Hà Tĩnh, cũng như việc khiến cho hơn 150 em học sinh tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh thất học hơn 2 năm trời. Nhưng trách nhiệm này không chỉ riêng của Formosa mà bắt nguồn từ giới cầm quyền, là những người đã rước Formosa về vùng biển này và đẩy người dân vào cảnh khốn đốn. Sau khi Formosa đã cuối đầu nhận tội với người dân Việt Nam, những vị lãnh đạo này cũng biến mất tăm mà không có lấy một lời xin lỗi.

TAGS: Formosa