22/06/2015 | 1

Chính quyền ngăn việc xây dựng trong Tịnh Thất Đạt Quang

Chính quyền ngăn việc xây dựng trong Tịnh Thất Đạt Quang

Thầy Thích Vĩnh Phước cho biết Thầy là người được thừa kế và làm chủ Tịnh Thất Đạt Quang. Nhưng khi đem bản di chúc của vị cố trụ trì ra xin xác nhận, chính quyền địa phương không xác nhận. Họ không thừa nhận quyền thừa kế của thầy, nên việc xin phép xây dựng không thể nào được chấp thuận.

Qua nhiều lần làm việc với những người có thẩm quyền trong tỉnh, huyện, họ luôn vận động thầy tham gia Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam để được dễ dãi không gặp khó khăn. Kể từ lúc thầy tham gia với Tăng Đoàn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thì luôn bị sách nhiễu, đàn áp.

Đời sống của chư tăng và tín đồ tại tịnh thất hết sức cơ cực. Không có phòng ốc nhà cửa, ăn ở tạm thời trên chánh điện, thiếu thốn trăm điều. Thầy Thích Vĩnh Phước dẫn nhân viên an ninh của tỉnh đi xem từng nơi ở của những người sống trong chùa để đánh động lương tâm, mong họ xem xét lại việc làm của chính quyền, nhưng vô vọng.

Được biết chư Tăng và Phật tử cũng đã khiếu nại lên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc chiếm cổng Chùa Phước Bửu dựng cổng văn hóa ấp Thạnh Sơn 1A, cho đến nay đã trên 6 tháng vẫn chưa một lần được phúc đáp.

Chính quyền CSVN đàn áp, gây khó dễ chùa chiền liên tục như vậy, không ngoài mục đích buộc các thầy phải gia nhập vào giáo hội “quốc doanh”, do chính quyền dựng lên để làm công cụ cho chế độ.

Thanh Lan / SBTN