12/04/2017 | 15

Chính quyền huyện Quỳnh Lưu Nghệ An tiếp tục yêu cầu các linh mục dâng lễ phải xin phép

Chính quyền huyện Quỳnh Lưu Nghệ An tiếp tục yêu cầu các linh mục dâng lễ phải xin phép

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2017, nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã trả lời văn thư của các Linh mục đang hoạt động trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, về việc dâng lễ phải được sự chấp thuận của lãnh đạo công quyền.

Nhà cầm quyền thừa nhận rằng đã có sơ suất trong việc soạn thảo và ban hành công văn số 333/UBND-NV, tuy nhiên, họ vẫn khẳng định việc bắt linh mục phải xin phép khi dâng lễ. Bức thư trả lời cho biết: “(1) Khi các Linh mục dâng lễ ở các nhà thờ khác và giáo dân tham dự thánh lễ ở các nhà thờ khác đều phải xin phép! (2) Linh mục Nguyễn Đình Thục tổ chức thánh lễ tại Song Ngọc có giáo dân Phú Yên tham dự chưa xin phép. (3) Linh mục Đặng Hữu Nam dâng lễ tại Song Ngọc là không đúng quy định pháp luật!”

Theo phân tích của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam, công văn 479 mà nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu vừa phúc đáp đã vi phạm Hiến Pháp được quy định tại điều 24 như sau:

  1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
  2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
  3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Việc nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ra một công văn dưới luật vi phạm những gì mà Hiến Pháp 2013 để ép buộc các linh mục trên địa bàn phải tuân thủ cho thấy pháp luật CSVN có nhiều lỗ hổng.

Trò chuyện với phóng viên SBTN, Linh mục Đặng Hữu Nam nói: “Đối với một nguyên thủ quốc gia khi đi ra nước ngoài, với tư cách là công vụ, thì họ là nguyên thủ quốc gia. Nhưng đi du lịch họ lại là tư cách công dân. Còn chúng tôi, dù có đi đâu, làm gì hay ở bất kỳ nơi đâu, thì chúng tôi vẫn là linh mục. Và sứ vụ của chúng tôi là rao giảng, chia sẻ lời Chúa và dâng Thánh Lễ. Chính vì vậy, mà nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu không thể ngăn cản sứ vụ của chúng tôi”.

IMG_2540

Nguyên Nguyễn / SBTN