06/11/2019 | 0

Chính quyền huy động 153 người đi cưỡng chế 12,000 con gà

Chính quyền huy động 153 người đi cưỡng chế 12,000 con gà

Ảnh: Tiền Phong

Tin Vietnam.- Báo Tiền phong ngày 6 tháng 11 năm 2019 loan tin, vừa qua, uỷ ban nhân dân xã Tiên Phương và huyện Chương Mỹ, Hà Nội vừa huy động 153 người, cùng với số tiền gần 100 triệu đồng để thực hiện cưỡng chế 12,000 con gà của ông Vũ Huy Cường.

Các thành phần ở cấp huyện tham gia đi cướp gà của người dân hay còn gọi là cưỡng chế gồm: công an, viên chức phòng Tài nguyên và môi trường, Tư pháp, Tài chính- Kế hoạch, Thanh tra, cai quản Đô thị, Kinh tế, Lao động- Thương binh và xã hội, ban Tiếp công dân, cai quản Thị trường và đô thị, Trung tâm y tế, Trung tâm Văn hoá thể thao và du lịch. Còn cấp xã thì cũng có đầy đủ tất cả các thành phần đang làm việc trong bộ máy cầm quyền xã.

Tất cả những viên chức đi cướp gà này được hỗ trợ mỗi người 100,000 đồng tiền ăn một bữa trưa. Ngoài ra, nhà cầm quyền xã còn bỏ ra 61,73 triệu đồng lấy từ ngân sách xã để dùng vào việc huy động thực hiện cưỡng chế, và 12 triệu đồng là tiền thuê bắt 12,000 con gà.

Việc thực hiện bắt gà diễn ra trong vòng 2 ngày. Phía Uỷ ban xã Tiên Phương cho rằng, chủ trại gà đã thuê 4,500 m2 đất công ích, nhưng vào tháng 10 năm 2013 đã hết hạn hợp đồng, nhưng mãi đến nay chủ trại gà vẫn không chịu trả đất khiến một số người dân khiếu nại.

Theo báo Tiền phong, vào năm 2004, ông Tống Quang Hải thuê của Uỷ ban xã Tiên Phương 18,475 m2 đất để canh tác trồng trọt lúa, và hoa màu. Trong diện tích đất thuê này có cả khu vực mồ mả. Vào năm 2005, ông Vũ Huy Cường thuê lại của ông Hải. Sau đó, ông Cường bỏ công sức, tiền bạc ra để di dời mồ mả, san bằng đất, và xây dựng nhà xưởng chăn nuôi gà. Năm 2011, gia đình ông Cường ký hợp đồng thuê đất trực tiếp với Uỷ ban xã với diện tích 4,497 m2. Tính cho đến thời điểm diễn ra buổi cưỡng chế, gia  đình ông Cường vẫn nộp thuế đầy đủ cho nhà cầm quyền.

An Nhiên