03/07/2014 | 0

Chính quyền Hong Kong trả tự do cho những người biểu tình bị bắt

Chính quyền Hong Kong trả tự do cho những người biểu tình bị bắt

Hong Kong, Hong Kong. (Reuters) – Chính quyền Hong Kong đã trả tự do cho 511 người biểu tình đòi dân chủ đã bị bắt, trong đó có tổng thư ký Alex Chow của liên hội sinh viên Hong Kong.
Anh Alex Chow nói rằng đây không phải là một sự chiến thắng bởi vì mục tiêu cuối cùng là chính quyền Hong Kong phải do người dân Hong Kong bầu lên. Dân chúng Hong Kong đang đứng lên đòi dân chủ, bầu người lãnh đạo, không chấp nhận những người do Bắc Kinh chỉ định.
Vào ngày 1 tháng 7, là ngày Hong Kong bị trao trả cho Trung Cộng năm 1997, trên 500,000 người Hong Kong đã xuống đường đòi dân chủ. Vào ngày 29 tháng 6, gần 800,000 người đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức tại Hong Kong đòi quyền bầu thị trưởng.
Những người biểu tình đang phát động chiến dịch Chiếm Cứ Trung Tâm, đe dọa phong tỏa quận thương mại thành phố nếu Bắc Kinh không chấp thuận đòi hỏi. Đêm hôm qua là đêm thứ nhì cảnh sát Hong Kong phải giải tán những người biểu tình ngồi tại quận thương mại của thành phố.
Sinh viên Yvonne Leung nói rằng những người bị bắt đã tạm thời trả tự do, nhưng 2 người là Alex và Lester tổ chức cuộc biểu tình sẽ bị truy tố, phải trình diện cảnh sát vào cuối tháng 7.
Cô hy vọng chính phủ sẽ đáp ứng đòi hỏi của người biểu tình, không chỉ là đòi hỏi của Liên đoàn Sinh viên Hong Kong mà là đòi hỏi của dân chúng Hong Kong.
Sau khi gần 800,000 người đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức tại Hong Kong đòi dân chủ, Hành chánh trưởng Hong Kong là Lương Chấn Anh nói rằng chính quyền ông ta sẽ làm hết khả năng để đưa Hong Kong đi tới việc bầu người lãnh đạo, nhưng hiện giờ Hong Kong cần phải ổn định.
Anh quốc đã trao trả Hong Kong cho Trung Cộng năm 1997 dưới công thức một quốc gia 2 hệ thống và Trung Cộng hứa hẹn để cho Hong Kong có quyền tự trị rộng rãi.
Bà Trần Phương An Sinh là cựu tổng thư ký trưởng Hong Kong trong lúc còn là thuộc địa Anh và trong chính quyền đặc biệt sau khi chuyển giao đã nói rằng Hong Kong không đòi mặt trang hay mặt trời, chỉ đòi Bắc Kinh tôn trọng lời hứa, không đưa vài người bù nhìn tới Hong Kong thi hành quyền lực, người Hong Kong phải có quyền chọn lựa người lãnh đạo.
Nhóm Chiếm cứ Trung tâm Tình yêu và Hòa bình đứng sau cuộc trưng cầu lôi cuốn 800,000 người bỏ phiếu đe dọa sẽ phong tỏa quận thương mại trung tâm thành phố. (H. Võ)