28/01/2017 | 23

Chính quyền địa phương Cambodia buộc nhà chùa bỏ lư hương kiểu Việt Nam

Chính quyền địa phương Cambodia buộc nhà chùa bỏ lư hương kiểu Việt Nam

Ảnh: Khmer TImes

Một lư hương lớn sẽ bị đem đi khỏi một ngôi chùa ở tỉnh Kampot, sau khi các quan chức địa phương đánh giá rằng chiếc lư hương có phong cách Việt Nam.

Báo Khmer Times cho biết hôm Thứ Sáu 27/01 rằng, chủ tịch huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot là ông Um Sinath, đã ra lệnh bỏ chiếc lư hương, vì khác kiểu lư hương của người Khmer. Ông Sinath cho biết chiếc lư hương được một số cư dân ở Phnom Penh tặng cho chùa Kiri Sela. Những người này được cho là theo Phật giáo Mahayana và đã từng đi lễ và cầu xin ơn phước của Đức Phật tại chùa Kiri Sela.

Ông Sinath nói rằng chiếc lư hương kiểu Việt Nam quá lớn, và có hai con rồng vờn quanh đỉnh lư. Ông cho biết cơ quan giáo phái và tôn giáo của tỉnh đã cùng với các giới chức huyện xem xét chiếc lư hương, và ra lệnh cho nhà chùa phải đổi lư hương càng sớm càng tốt, và chiếc lư hương mới phải có phong cách Khmer. Ông Sinath nói rằng các giới chức tỉnh Kampong Trach muốn duy trì phong cách Khmer độc đáo của ngôi chùa trong hang núi trước các du khách nước ngoài.

Vào năm 2015, Bộ Giáo Phái Và Tôn Giáo Cambodia công bố một cuốn sách cho thấy 12 tư thế khác nhau của những bức tượng Phật có phong cách đặc biệt Khmer, và khuyến cáo tất cả chùa chiền trên khắp nước phải noi theo khi dựng tượng mới.

Huy Lam / SBTN