08/07/2015 | 0

Chính quyền CSVN vắt kiệt sức nông dân

Chính quyền CSVN vắt kiệt sức nông dân

Một ông trưởng thôn dù nằm trong đội ngũ thi hành chánh sách cũng phải than rằng hợp tác xã thu, thôn thu, xã thu, huyện thu, bao nhiêu thứ thu đổ lên vai người dân. Xã Kim Lộc là một xã nông nghiệp, người dân ở đây làm lụng trên đồng ruộng có khi từ nửa đêm và suốt ngày để có miếng cơm, manh áo. Nhưng những hạt gạo đẫm mồ hôi thu được của họ không phải lúc nào cũng có thể dùng cho gia đình, họ phải đóng cho nhiều khoản thu của xã, của huyện. Chiến dịch thu của xã Kim Lộc đã kết thúc trong ngày 22 tháng 6, nhưng đã qua nửa tháng, ban thu nhận vẫn chưa tổng kết con số và nói rằng nhiều gia đình chưa chịu nộp, gây cản trở cho công tác thu ngân sách.

Chủ tịch xã Trần Văn Hữu ngồi trong phòng làm việc có máy điều hòa không khí cho báo chí biết rằng xã mới chỉ thu được 70% chỉ tiêu. Theo bảng thu quỹ năm 2015 của xã Kim Lộc số tiền phải thu gần 673 triệu đồng. Xã Kim Lộc có 1,184 gia đình, gần 3,400 nhân khẩu và đời sống của người dân chỉ trông chờ vào thu hoạch từ 420 hecta đất trồng lúa. Năng xuất trồng lúa tại đây khoảng 2.5 tấn một hecta và giá lúa chưa đầy 6,000 đồng một ký. Theo bản danh sách, dân chúng xã Kim lộc phải nộp nào là quỹ, phí, thuế. Một cột thu tính bằng tiền và một cột thu tính bằng lúa. Tổng cộng các loại quỹ gồm quỹ an ninh quốc phòng, tu bổ giao thông, khuyến học, trả lương cán bộ, xây trường mầm non, khuyến nông, thuế đất. Hết phần xã tới phần Hợp tác xã rồi phần của thôn. Thôn Kim Thịnh có 557 người dân, phải nộp 204 triệu đồng. Bình quân một người từ 1 tới 60 tuổi phải đóng trên 365,000 đồng. Trưởng thôn Nguyễn Hải Sơn nói rằng, xã bắt thu thì thôn phải thu, nhưng thật tội cho người dân.

Tình trạng thu thuế, thu quỹ quá đáng là một trong những nguyên nhân làm người dân của xã Kim Lộc đã phải từ bỏ thôn làng, di cư vào các tỉnh ở miền Nam để sinh sống.

Hồng Tú / SBTN