22/02/2017 | 26

Chính quyền CSVN nêu tên tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm vụ Formosa

Chính quyền CSVN nêu tên tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm vụ Formosa

Võ Kim Cự và Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Blog Nguyễn Xuân Diện)

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN vừa đưa ra thông báo về nội dung kỳ họp mới nhất, nêu tên hàng loạt cá nhân và tập thể, bị cho là có những sai phạm trong việc dẫn đến thảm họa môi trường biển do sự xả thải của công ty Formosa gây ra.

Kỳ họp của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương diễn ra trong ba ngày 15 đến 17 tháng 2 tại Hà Nội, với chủ nhiệm ủy ban là ông Trần Quốc Vượng làm chủ tọa. Tại kỳ họp này, ủy ban kết luận rằng các khuyết điểm và sai phạm của các cá nhân bị nêu tên và toàn ban cán sự đảng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường là “nghiêm trọng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”.

Người đứng đầu ban cán sự này là ông Nguyễn Minh Quang, nguyên bí thư ban cán sự đảng và nguyên bộ trưởng, phải chịu trách nhiệm chính. Một số cựu thứ trưởng và cục trưởng cũng bị nêu tên chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm thuộc lãnh vực của mình tại Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường.

Đối với những sai phạm ở tỉnh Hà Tĩnh, trách nhiệm chính thuộc về ông Võ Kim Cự, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, kiêm trưởng ban quản trị khu kinh tế Vũng Áng từ năm 2008 đến 2010; và ông Hồ Anh Tuấn, trưởng ban quản trị khu kinh tế Vũng Áng từ năm 2010 đến 2016.

Một loạt ủy viên ban cán sự đảng thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng có trách nhiệm một phần.

Các biện pháp kỷ luật sẽ được Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương xem xét trong thời gian tới. Cũng cần nhắc lại, trong những vụ “tập thể trách nhiệm” trước đây, hình thức kỷ luật của chính quyền CSVN thường thấy là “khiển trách”, “phê bình”, “cảnh cáo”…

Huy Lam / SBTN