11/02/2015 | 0

Chính quyền CSVN gia tăng đầu tư công để lấy tiền bỏ túi

Chính quyền CSVN gia tăng đầu tư công để lấy tiền bỏ túi

Mấy năm nay nền kinh tế Việt Nam quanh quẩn với nợ xấu, công nợ tăng. Chính quyền trung ương và các địa phương đã thi nhau dùng ngân sách để đầu tư (đầu tư công). Tệ nạn lãng phí, bỏ túi riêng của cán bộ diễn ra thường xuyên.

Người dân ở Việt Nam ai cũng biết rõ rằng, trong một dự án đầu tư, các giới chức CSVN cắt xén để làm giàu. Họ thi nhau đưa ra các dự án không phải vì quan tâm tới nền kinh tế mà, nghĩ tới cơ hội có thể kiếm ra tiền.

Trước tình trạng khiếm ngạch ngân sách ngày càng lớn, Nguyễn Tấn Dũng từng nói rằng phải giảm đầu tư công, nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2015 tới năm 2020 chỉ ở mức rất nhỏ.

Nhưng Bộ trưởng Vinh lại “choáng váng” vì số dự án đầu tư công từ các địa phương gởi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư cao gấp 10 lần, còn các dự án từ các bộ cao hơn gấp 30 lần! Một nhà kinh tế Việt Nam nói rằng não trạng về việc đầu tư công ở Việt Nam là địa phương cố gắng “Xin”, các địa phương thi nhau “Xin”. Còn trung ương thì cố gắng “Cho”, cả 2 cùng có lợi, không chỉ lợi về tiền bạc, mà còn để ủng hộ nhau khi cần.

Suy nghĩ của cấp địa phương là làm sao kéo tiền đầu tư về địa phương càng nhiều càng tốt, xin 10 được chấp thuận 5 cũng là sự thành công.

Hiện giờ trong 63 tỉnh ở Việt Nam chỉ có 14 tỉnh có thể cân bằng ngân sách, 49 tỉnh phải phụ thuộc vào sự trợ cấp thêm ngân sách của chính phủ trung ương.

Ông Lưu Bích Hồ- nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển- nói ông ta đã 3 lần trực tiếp soạn thảo chiến lược 10 năm. Ông hiểu rõ chính quyền đề ra quá nhiều, nhưng thực hiện được rất ít. Không tập trung nguồn lực để làm một số việc, mà thường trải rộng. Vì vậy không đem lại lợi ích thực sự cho nền kinh tế, và làm ngân sách bị hao hụt rất lớn.

Hồng Tú / SBTN