Chính quyền CSVN bắt anh em ông Đinh La Thăng với mục đích gì?

Ngày 8/12/2017 vừa qua, bộ công an CSVN đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh La Thăng – Nguyên ủy viên bộ chính trị, phó trưởng ban kinh tế trung ương. Chưa dừng lại ở đó, chính quyền cộng sản còn bắt luôn cả em trai ông Thăng là ông Đinh Mạnh Thắng. Hành động này của CSVN nhằm mục đích gì?