Sài Gòn chìm dần trong nước

Hơn 10 năm trở lại đây, tình trạng ngập nước ở Sài Gòn diễn ra trầm trọng. Chỉ cần một trận mưa ngắn cũng có thể gây ngập cả một khu vực. Bị ngập xong, có những nơi gần 1 tháng nước vẫn không có chỗ thoát, khiến người dân rơi vào cảnh khốn khổ.