17/12/2021 | 17

Chính quyền Biden yêu cầu Tối Cao Pháp Viện dỡ bỏ các phán quyết hoãn quy định bắt buộc chích vaccine

Chính quyền Biden yêu cầu Tối Cao Pháp Viện dỡ bỏ các phán quyết hoãn quy định bắt buộc chích vaccine

Chính quyền Tổng thống Biden hôm thứ Năm 16 tháng 12 đã nhấn mạnh tính quan trọng của việc chích ngừa trước mùa đông và yêu cầu Tối Cao Pháp Viện dỡ bỏ các phán quyết hoãn quy định chích vaccine bắt buộc đối với các nhân viên y tế.

Quy định ban đầu của tổng thống Biden yêu cầu hơn 2 triệu nhân viên y tế phải được chích ngừa trước ngày 6 tháng 12. Nhưng lệnh bắt buộc chích ngừa đã bị chặn ở 24 tiểu bang bởi phán quyết của Tòa kháng án liên bang khu vực 5 ở New Orleans và một phán quyết khác của thẩm phán liên bang ở St. Louis vào ngày 29 tháng 11.

Cả hai phán quyết đều được ban hành nhằm ngăn chặn lệnh bắt buộc chích ngừa của tổng thống Biden đối với các nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Medicare và Medicaid. Toà kháng án liên bang khu vực 5 cho biết chính quyền tổng thống Biden đã không thể chứng minh rõ ràng về thẩm quyền áp đặt lệnh bắt buộc chích vaccine.

Hồi tháng 11, Toà kháng án liên bang khu vực 5 cũng từng chặn lệnh bắt buộc chích vaccine hoặc xét nghiệm thường xuyên tại nơi làm việc đối với các công ty có ít nhất 100 nhân viên, do Cơ quan Quản trị An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) ban hành. Thế nhưng, Toà kháng án liên bang khu vực 6 ở Cincinnati đã đứng về phía chính quyền Biden, đồng ý xem xét quy định bắt buộc chích vaccine trong công ty có 100 nhân viên trở lên trước một hội đồng gồm 3 thẩm phán, thay vì tất cả 16 thẩm phán đang hoạt động trên tòa án.