22/05/2024 | 15

CHÍNH QUYỀN BIDEN SẼ XÓA KHOẢN NỢ SINH VIÊN 7,7 TỶ MỸ KIM CHO HƠN 160,000 NGƯỜI VAY

CHÍNH QUYỀN BIDEN SẼ XÓA KHOẢN NỢ SINH VIÊN 7,7 TỶ MỸ KIM CHO HƠN 160,000 NGƯỜI VAY

Chính quyền Biden hôm thứ Tư cho biết họ sẽ xóa khoản vay sinh viên trị giá 7.7 tỷ Mỹ Kim cho hơn 160,000 người vay, nỗ lực mới nhất của chính quyèn nhằm giảm bớt gánh nặng nợ giáo dục đối với các gia đình.  Khoản cứu trợ này là kết quả của những cải tiến của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đối với các kế hoạch trả nợ theo thu nhập và chương trình Xóa nợ cho những người làm việc trong Dịch vụ Công Cộng.  Khoản xóa nợ vào thứ Tư bao gồm 5.2 tỷ Mỹ Kim cho 66,900 người vay theo đuổi chương trình Public Service Loan Forgivenessvà 1.9 tỷ Mỹ KIm cho 39.200 người ghi danh tham gia các kế hoạch trả nợ theo thu nhập. 613 triệu Mỹ Kim khác sẽ đến tay 54,300 người vay theo phương án trả nợ dựa trên thu nhập mới của chính quyền Biden, được gọi là kế hoạch Saving on a Valuable Education, viết tắt là SAVE. Lựa chọn đó dẫn đến việc miễn khoản vay sinh viên sau 10 năm đối với những người ban đầu vay 12,000 Mỹ Kim trở xuống.  Tính cả đợt xóa nợ hôm thứ Tư, chính quyền Biden cho đến nay đã miễn khoản nợ cho 4.75 triệu người đi vay, với tổng số tiền là 167 tỷ Mỹ Kim. Phần lớn tổng số đó đến từ việc mở rộng phạm vi tiếp cận và thực hiện các việc sửa đổi cho các chương trình này.