Chính phủ Việt Nam cần kiện Bắc Kinh ra Tòa Quốc Tế

Đang có lời kêu gọi biểu tình vào chủ nhật 17-7, yêu cầu nhà cầm quyền CSVN mạnh dạn khởi kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế. Cựu giáo sư Sử – Địa, thầy Trần Minh Quốc đã kêu gọi nhà cầm quyền cần chấm dứt bắt bớ những người biểu tình, thả ngay những nhà bất đồng chính kiến….; bởi với phán quyết của PCA hôm 12-7 đã chứng minh những xuống đường phản đối đường lưỡi bò của người dân Việt Nam mấy năm qua là hành động đúng đắn và chính nghĩa.