Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Chính phủ Việt Nam cần kiện Bắc Kinh ra Tòa Quốc Tế

Chính phủ Việt Nam cần kiện Bắc Kinh ra Tòa Quốc Tế

Đang có lời kêu gọi biểu tình vào chủ nhật 17-7, yêu cầu nhà cầm quyền CSVN mạnh dạn khởi kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế. Cựu giáo sư Sử – Địa, thầy Trần Minh Quốc đã kêu gọi nhà cầm quyền cần chấm dứt bắt bớ những người biểu tình, thả ngay những nhà bất đồng chính kiến….; bởi với phán quyết của PCA hôm 12-7 đã chứng minh những xuống đường phản đối đường lưỡi bò của người dân Việt Nam mấy năm qua là hành động đúng đắn và chính nghĩa.