15/11/2014 | 1

Chính phủ Việt Nam bị đánh giá thấp nhất về tính minh bạch

Chính phủ Việt Nam bị đánh giá thấp nhất về tính minh bạch

BBC dẫn thông tin của Trace International , một tổ chức vận động chống hối lộ đặt ở Hoa Kỳ, lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng nhằm giúp các công ty đánh giá rủi ro.

Có tên là Trace Matrix, chỉ số này đánh giá cách thức doanh nghiệp quan hệ với chính phủ, luật chống hối lộ, tính minh bạch của chính quyền và khả năng giám sát của xã hội dân sự. Việt Nam bị xếp thứ 188, Campuchia 193, rơi vào nhóm 10 nước tệ nhất, gồm Burundi, Chad, Guinea, Nigeria, Nam Sudan, Uzbekistan và Yemen. Canada và Hoa Kỳ nằm trong danh sách 10 nước hàng đầu về tính minh bạch.

Về sự rủi ro cao, thì Việt Nam có tổng số điểm 82 trên 100, còn Campuchia có tổng điểm 89. Vẫn theo Trace, sự minh bạch của chính phủ thì Việt Nam bị điểm thấp tối đa, chứng tỏ bộ máy hành chánh bị đánh giá rất thấp. Về khả năng giám sát của xã hội dân sự cũng rất kém. Riêng về luật pháp và thi hành luật chống hối lộ, Việt Nam được đánh giá là khá hiệu quả trong vấn đề này.

Đây là lần đầu tiên Trace International, hợp tác với Rand Corporation, tiến hành bảng xếp hạng về vấn nạn hối lộ của doanh nghiệp trên thế giới. Trước đây cũng đã có các bảng xếp hạng về tình trạng hối lộ như của Transparency International. (Thanh Lan)