20/10/2017 | 0

Chính phủ Úc gặp trở ngại trong nỗ lực hạn chế di dân

Chính phủ Úc gặp trở ngại trong nỗ lực hạn chế di dân

Canberra, Úc (Reuters) – Các nỗ lực hạn chế di dân của chính phủ Úc đang gặp trở ngại, sau khi một số đề nghị- bao gồm cả việc tăng độ khó bài thi tiếng Anh- đã bị bác bỏ.

Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull hồi tháng 4 đã công bố một dự luật công dân mới, yêu cầu người nhập cư phải chứng tỏ lòng trung thành của họ với quốc gia, thông qua một bài thi quốc tịch, và bài thi tiếng Anh khó hơn. Dự luật này đã không kịp được phê chuẩn vào trước hạn chót bỏ phiếu của Thượng Viện.

Bộ Trưởng Di Trú Úc Peter Dutton hôm Thứ Năm 19 tháng 10 nói, ông sẽ cố gắng thử một lần nữa để vận động thêm sự ủng hộ chính trị cho dự luật. Dự luật của chính phủ Turnbull bị chỉ trích bởi đảng đối lập chính là đảng Lao Động, cùng với các đảng nhỏ là đảng Greens và đảng NXT.

Theo dự luật mới, thời gian chờ để thường trú nhân trở thành công dân Úc sẽ tăng đáng kể từ 1 năm lên 4 năm. Dự luật cũng đòi hỏi người nhập cư phải vượt qua một bài thi tiếng Anh, mà nhiều người chỉ trích cho rằng còn khó hơn cả bài thi xin nhập học của một số trường đại học. Dự luật cũng đặt ra một bài thi về các giá trị của nước Úc, bao gồm các câu hỏi rằng việc đánh vợ, hoặc cấm nữ giới đi học, có chấp nhận được hay không. Các cộng đồng Hồi giáo tại Úc cho rằng, các câu hỏi này rõ ràng là nhắm vào họ, và tạo ra thành kiến rằng người nhập cư là những người thô bạo, do có giá trị văn hóa và tôn giáo khác với nước Úc. (Ngô Bảo)