04/03/2017 | 0

Chính phủ TT Donald Trump xem xét việc tách rời phụ nữ & trẻ em trong khi chờ điều trần

Chính phủ TT Donald Trump xem xét việc tách rời phụ nữ & trẻ em trong khi chờ điều trần

Tin Tổng Hợp. (CBS) – Theo 3 viên chức chính phủ, phụ nữ và trẻ em cùng vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ có thể bị tách rời theo một đề nghị, hiện nay đang được Bộ Nội An xem xét.

Sau khi nghe báo cáo về đề nghị trên, 3 viên chức chính phủ nói với Reuters rằng một phần lý do của đề nghị là để ngăn chặn người mẹ vào Hoa Kỳ theo con cái họ. Sự thay đổi chính sách cho phép chính phủ giam giữ cha mẹ trong khi họ chờ đợi buổi điều trần xin tị nạn. Trẻ em được đưa vào trung tâm bảo vệ thuộc Bộ Y tế, được chính phủ chăm sóc cho tới khi chúng được thân nhân ở Hoa Kỳ nhận chăm sóc.

Theo luật pháp từ trước tới nay, các gia đình được trả tự do sau khi nộp đơn xin tị nạn, được phép lưu lại Hoa Kỳ cho đến khi trường hợp của họ được giải quyết. Một phán quyết của tòa kháng án nghiêm cấm kéo dài việc giam giữ trẻ con. Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt tình trạng bắt rồi thả, không muốn di dân bất hợp pháp được tự do lưu lại trong khi chờ đợi thủ tục pháp lý.

Reuters tìm kiếm câu trả lời về đề nghị tách phụ nữ và trẻ em nhưng Bộ Nội An và Tòa Bạch Ốc không trả lời. Tuy nhiên sau đó, Bộ Nội An phát hành thông cáo báo chí, cho biết cuộc hành trình vượt qua biên giới Hoa Kỳ rất nguy hiểm, trẻ em thường bị lạm dụng, ngược đãi hoặc thậm chí mất mạng. Bộ Nội An tiếp tục tìm kiếm những biện pháp để cản trở các bậc cha mẹ muốn có ý định ra đi. (Mai Đức)