02/06/2017 | 0

Chính phủ Trump yêu cầu Tối Cao Pháp Viện khôi phục sắc lệnh tạm thời cấm công dân 6 quốc gia Hồi Giáo

Chính phủ Trump yêu cầu Tối Cao Pháp Viện khôi phục sắc lệnh tạm thời cấm công dân 6 quốc gia Hồi Giáo

Washington DC. (Reuters) – Chính phủ Trump yêu cầu Tối Cao Pháp Viện khôi phục sắc lệnh tạm thời cấm công dân của 6 quốc gia Hồi giáo không được vào Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày. Yêu cầu được đưa ra hôm 1 tháng 6, sau khi sắc lệnh tạm thời cấm bị các tòa án cấp thấp ngăn chặn vì cho rằng nội dung lệnh này mang tính phân biệt đối xử.

Trước khi đưa ra quyết định có nên cho phép sắc lệnh tạm thời cấm bắt đầu có hiệu lực, 9 vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện sẽ cân nhắc xem có nên sử dụng luận điệu gay gắt của ông Trump trong thời gian tranh cử để làm bằng chứng, cho thấy lệnh này mang tính phân biệt đối xử chống lại người Hồi giáo không.

Chính phủ đệ đơn khẩn cấp lên 9 vị thẩm phán Tối cao Pháp Viện, nhằm ngăn chặn 2 phán quyết khác nhau của tòa án cấp thấp hơn, đình chỉ sắc lệnh ngày 6 tháng 3 của tổng thống Trump. Sắc lệnh tạm thời cấm công dân các quốc gia Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen không được vào Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày, trong khi chính phủ Hoa Kỳ sửa chữa hệ thống kiểm tra, cho việc kiểm soát người ngoại quốc vào Hoa Kỳ nghiêm ngặt hơn.  Sau khi thông báo trên được Bộ Tư Pháp đưa ra, tổ chức Tự do Dân sự (ACLU), nhắn tin trên trang Twitter rằng họ từng đánh bại được sắc lệnh này, và họ sẵn sàng làm điều đó thêm một lần nữa.

Để có thể khôi phục lại sắc lệnh, Tối Cao Pháp Viện cần phải đạt kết quả 5 trên 4. (Mai Đức)