15/07/2020 | 1

Chính phủ Trump yêu cầu bệnh viện báo cáo dữ kiện COVID-19 cho Bộ Y Tế, bỏ qua CDC

Chính phủ Trump yêu cầu bệnh viện báo cáo dữ kiện COVID-19 cho Bộ Y Tế, bỏ qua CDC

Ảnh: Reuters

Tin Washington DC – Chính phủ Trump đang yêu cầu các bệnh viện bỏ qua Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC, khi báo cáo dữ kiện Covid-19 cho chính phủ mỗi ngày, bắt đầu từ thứ Tư, 15 tháng 7.

Thông cáo của Bộ Y Tế viết, các bệnh viện từ nay sẽ không còn báo cáo thông tin về Covid-19 cho Mạng lưới An toàn y tế quốc gia NHSN, nơi được quản lý bởi CDC. Chính phủ cho biết, việc đổi cách báo cáo dữ liệu là nhằm sắp xếp lại thủ tục cai quản, do quá nhiều cơ quan chính phủ đang yêu cầu cung cấp thông tin, và các thông tin này bị trùng lặp.

Theo hướng dẫn của Đơn vị đối phó coronavirus của Tòa Bạch Ốc, chính phủ liên bang sẽ sử dụng dữ kiện bệnh viện để tính toán cách phân phối nguồn lực, thuốc men, và thiết bị y tế. Dữ kiện hàng ngày từ bệnh viện sẽ là thông tin duy nhất được sử dụng để chính phủ ra quyết định. Bộ Y Tế cũng yêu cầu các bệnh viện nộp Dữ kiện hàng ngày về cách họ đối phó dịch bệnh, bao gồm thông tin bệnh nhân, số giường bệnh và số máy thở có sẵn, và số nhân viên cần thiết, thông qua một trang web của Bộ Y Tế được thiết lập vào ngày 10 tháng 4.

Khác với trang web của CDC, kho Dữ kiện của Bộ Y Tế về Covid-19 sẽ không được công khai. Do đó, mệnh lệnh mới của chính phủ đã gây ra nhiều lo ngại về tính minh bạch. Giám đốc truyền thông của Bộ Y Tế, ông Jose Arrieta, nói rằng Bộ này đang tìm cách thích hợp để công khai Dữ kiện cho công chúng. Ngoài ra, ông Arrieta cũng khẳng định CDC vẫn được quyền tiếp cận Dữ kiện của hệ thống mới, cũng như các cơ quan y tế của tiểu bang và địa phương. (Ngô Bảo)