Đang tải...
12/03/2018 | 1

Chính phủ Trump xác định lại tiêu chuẩn đánh giá người tị nạn

Chính phủ Trump xác định lại tiêu chuẩn đánh giá người tị nạn

REUTERS/Christinne Muschi

Washington DC. (Reuters) – Chính phủ Trump đang tìm cách giới hạn số người có thể xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Các luật sư nhân quyền cảnh báo rằng, hàng ngàn người đang chạy trốn khỏi bạo lực có thể sẽ bị từ chối.

Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Session đang cố ngăn cản tình trạng mà ông gọi là sự gian lận trong các đơn xin tị nạn, và tìm cách giải quyết số lượng đơn tồn đọng khổng lồ. Đối với Bộ Trưởng Seesions, điều đáng ngại hiện nay là tình trạng người di dân đang nộp lên tòa vô số các lời khai giả mạo.

Tòa di trú hiện đang có số hồ sơ tồn đọng là 600,000 vụ, gần gấp 3 so với năm 2009. Một trong các nguyên nhân của tình trạng này là lượng phụ nữ và trẻ em đến liên tục từ Trung Mỹ. Đa số những người này nói họ đủ tiêu chuẩn tị nạn, vì là nạn nhân của băng đảng và bạo lực gia đình tại quê nhà. Tuy nhiên, một số quan tòa di trú rất nghi ngờ các tuyên bố này, và nói lý do này đang ngày càng được bắt chước nhiều giữa các luật sư.

Khác với tòa án thông thường, tòa di trú là cơ quan thuộc Bộ Tư Pháp, do đó, Bộ Trưởng Tư Pháp sẽ có quyền sửa đổi các quyết định của tòa án này. Mới đây, Bộ Trưởng Session đã đưa ra 2 quyết định liên quan đến tòa di trú, bao gồm việc bãi bỏ một phán quyết cho phép hầu hết người xin tị nạn được quyền điều trần trước tòa trước khi hồ sơ của họ bị từ chối. Trong quyết định thứ 2, ông Sessions đang kiểm tra lại xem, các nạn nhân của các vụ tội phạm riêng lẻ có đủ tiêu chuẩn để xin tị nạn hay không.

Một số quan tòa di trú ủng hộ Bộ Trưởng Tư Pháp, nói rằng sự thay đổi này sẽ giúp hệ thống di trú hoạt động nhanh chóng hơn, và cắt giảm các hồ sơ không hợp lệ. (Ngô Bảo)

Đang tải...