20/11/2017 | 0

Chính phủ Trump siết chặt kiểm soát visa cho người nước ngoài có tay nghề cao

Chính phủ Trump siết chặt kiểm soát visa cho người nước ngoài có tay nghề cao

Ảnh: San Jose Mercury News

Washington, D.C. – Chính phủ Trump đang tạo thêm những rào cản và tăng cường kiểm soát thủ tục cấp visa làm việc, khiến các doanh nghiệp khó mướn nhân viên ngoại quốc hơn, và các công ty cũng như luật sư di trú đang chuẩn bị đối phó với nhiều thay đổi trong thời gian tới.

Tổng thống Trump từ lâu nay vận động chống di dân bất hợp pháp. Nhưng ông cũng ủng hộ việc giảm di dân hợp pháp, khi lập luận rằng người ngoại quốc tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết cho người Mỹ. Đến nay, chính phủ vẫn chưa ban hành những thay đổi toàn diện về chính sách đối với chương trình visa làm việc. Quốc Hội cũng chưa ban hành những giới hạn mới hay những thay đổi khác. Nhưng chính phủ đã siết chặt hệ thống theo những cách thức, mà khi áp dụng đồng bộ, sẽ khiến cho việc nhận vào Hoa Kỳ nhân viên ngoại quốc trở nên khó khăn hơn.

Chính phủ đang duyệt xét kỹ hơn việc nộp đơn cho chương trình H-1B. Từ tháng 1 tới tháng 8 năm nay, chính phủ Trump đã từ chối 25%  đơn để “yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng”. Cách đây một năm, chưa tới 20% đơn bị từ chối.

Visa theo H-1B đang được các công ty công nghệ sử dụng nhiều, bao gồm những hãng mướn chuyên viên làm việc ở ngoài nước. Các doanh nghiệp lập luận rằng họ cần visa để điền khuyết những công việc quan trọng. Trong khi giới chỉ trích cho rằng người lao động ngoại quốc sẽ khiến người lao động Mỹ bị mất việc.

Hai trong số những thay đổi lớn có thể xảy ra và đảo ngược mọi hành động của chính phủ Obama trước kia, vốn tạo sự dễ dãi cho người lao động ngoại quốc có tay nghề cao. Thay đổi đầu tiên là hủy bỏ điều khoản cho phép người phối ngẫu của người lao động H-1B được đi làm. Thay đổi thứ hai liên quan tới chương trình Huấn Luyện Thực Dụng Theo Chọn Lựa, sẽ hủy bỏ hoặc rút ngắn thời gian 2 năm cho phép sinh viên ngoại quốc tốt nghiệp các ngành khoa học và công nghệ từ các đại học Hoa Kỳ có thể tham gia các chương trình thực tập, và qua đó có thể xin visa H-1B. (Huy Lam)

TAGS: visa h1-b