03/07/2018 | 1

Chính phủ Trump sẽ thu hồi hướng dẫn về việc thu nhận sinh viên đa dạng tại các trường college

Chính phủ Trump sẽ thu hồi hướng dẫn về việc thu nhận sinh viên đa dạng tại các trường college

Ảnh: Reuters

Washington DC – Theo tin Wall Street Journal số ra sáng nay 3 tháng 7, chính phủ Donald Trump có kế hoạch thu hồi hướng dẫn khuyến khích thu nhận sinh viên các chủng tộc tại các trường college, nhằm thúc đẩy sự đa dạng trong ngành giáo dục.

Bản hướng dẫn này được chính phủ Barrack Obama đưa ra trong năm 2011 và 2016. Nhưng theo lập luận của các viên chức của ông Trump,  bản hướng dẫn đã làm các trường hiểu lầm rằng việc tuyển sinh đa dạng chủng tộc phù hợp với hình thức pháp lý. Họ trích dẫn một câu trong phán quyết, nói rằng các trường có thể hành động để giúp tuổi trẻ người thiểu số có thể được nhận vào các trường college.

Chính phủ Trump cho rằng bản hướng dẫn vượt quá phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về vấn đề này. Các nhóm bảo thủ cho rằng những chương trình như vậy làm tổn thương người da trắng và người Mỹ gốc Châu Á.

Bộ Tư Pháp cho biết họ đang điều tra vụ kiện của hơn 60 tổ chức của người Mỹ gốc Châu Á, kiện Đại Học Harvard, vì chính sách của trường này mang tính kỳ thị rõ rệt, họ giới hạn số sinh viên gốc Châu Á, để dành nhận những chủng tộc khác. Bộ Tư Pháp ủng hộ tổ chức Students for Fair Admissions, là nhóm đứng sau vụ kiện, nói rằng sự phát hiện này là bằng chứng mạnh mẽ, cho thấy Đại Học Harvard vi phạm điều khoản 6 của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964. Điều khoản này cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia, trong các hoạt động nhận hỗ trợ tài chính của liên bang. (Mai Đức)