10/04/2018 | 0

Chính phủ Trump phát hành thêm quy định làm suy yếu Obamacare

Chính phủ Trump phát hành thêm quy định làm suy yếu Obamacare

Washington DC. (Reuters) – Chính phủ Trump đưa ra thêm một số hành động mới để làm suy yếu Obamacare, cho phép tiểu bang nới lỏng quy định về các điều khoản mà công ty bảo hiểm phải chi trả, đồng thời tăng thêm quyền lực cho tiểu bang để họ có thể điều chỉnh thị trường bảo hiểm cá nhân.

Các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid ban hành một quy định cuối cùng, cho phép tiểu bang lựa chọn các khoản trợ cấp sức khoẻ thiết yếu buộc công ty bảo hiểm chi trả cho cá nhân, theo luật bảo hiểm sức khoẻ dưới thời Tổng Thống Barack Obama.

Chương trình Obamacare năm 2010 buộc công ty bảo hiểm phải chi trả cho 10 điều khoản, gồm thai sản, chăm sóc trẻ sơ sinh và thuốc theo toa. Theo quy định mới, tiểu bang có thể lựa chọn điều khoản trong một danh sách lớn hơn mà công ty bảo hiểm buộc phải chi trả. Theo công ty cố vấn và nghiên cứu Avalere Health, quy định mới có thể dẫn tới việc công ty bảo hiểm sẽ chi trả ít hơn tại một số tiểu bang.

Quy định mới cũng cho phép tiểu bang có thể sửa đổi tỷ lệ tổn thất về y tế, tức là số tiền mà công ty bảo hiểm phải chi trả theo yêu cầu của khách hàng so với thu nhập đến từ bảo phí. Tiểu bang có thể yêu cầu “điều chỉnh hợp lý” theo tiêu chuẩn tỷ lệ tổn thất y tế, nếu họ thấy điều đó giúp ổn định thị trường cá nhân.

Reuters cho rằng chính phủ Trump đang sử dụng quyền lực của họ để làm suy yếu Obamacare, sau khi Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát bị thất bại trong việc bãi bỏ và thay thế Obamacare vào năm ngoái. Khoảng 20 triệu người nhận được bảo hiểm y tế thông qua chương trình này. (Mai Đức)

TAGS: obamacare