09/02/2018 | 0

Chính phủ Trump nhắm vào di dân hưởng trợ cấp thực phẩm và phúc lợi xã hội

Chính phủ Trump nhắm vào di dân hưởng trợ cấp thực phẩm và phúc lợi xã hội

Washington DC. (Reuters) – Theo Reuters, chính phủ Trump đang xem xét biện pháp khiến cho di dân ngoại quốc sống ở Hoa Kỳ gặp khó khăn khi xin thẻ thường trú nhân, nếu như họ (hoặc con cái họ chào đời ở nước Mỹ) sử dụng những phúc lợi công cộng, bao gồm chương trình trợ cấp thực phẩm (Food Stamp).

Đây là hành động được đưa ra nhằm hạn chế mạnh mẽ việc nhập cư hợp pháp. Phóng viên Reuters thấy tận mắt một số quy định được Bộ Nội An soạn thảo, cho phép nhân viên di trú kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng các khoản trợ cấp công cộng (bằng tiền của người đóng thuế) khi di dân nộp đơn xin trở thành thường trú nhân, để xác định liệu họ có thể trở thành gánh nặng công cộng hay không. Ví dụ: viên chức di trú có thể xem xét liệu người nộp đơn có con cái đang học tại các lớp mẫu giáo của chính phủ hay không, hoặc họ có nhận trợ cấp cho tiền điện nước hoặc chi phí bảo hiểm sức khoẻ hay không.

Theo Reuters, các quy định trên là sự thay đổi to lớn so với các hướng dẫn hiện hành, được áp dụng từ năm 1999. Trong đó đặc biệt cấm nhà chức trách xem xét các khoản trợ cấp phi-tiền mặt, khi quyết định xem người nộp đơn này có đủ tư cách trở thành thường trú nhân hay không.

Theo quy định của Bộ Nội An, những ai đang nhận trợ cấp hoặc phúc lợi có thể bị cân nhắc việc nộp hồ sơ xin trở thành thường trú nhân, dù họ có con cái đã là công dân Mỹ. Tyler Houlton -phát ngôn viên của Bộ Nội An- nói rằng chính phủ Hoa Kỳ cam kết thực thi luật nhập cư hiện tại, với mục đích rõ ràng là bảo vệ người nộp thuế. Bất cứ thay đổi nào nếu có, đều phải phù hợp sự mong đợi hợp lý của người Mỹ. (Mai Đức)