22/08/2018 | 0

Chính phủ Trump muốn xử phạt các di dân hợp pháp sử dụng phúc lợi xã hội

Chính phủ Trump muốn xử phạt các di dân hợp pháp sử dụng phúc lợi xã hội

Ảnh: Reuters

Washington DC – Chính phủ Trump hiện đang cân nhắc xử phạt những người di dân hợp pháp sử dụng các chương trình phúc lợi xã hội, như Medicaid và food stamp.

Gần đây, tổng thống Trump  đã thông báo rằng chính phủ đang dự định sẽ ban hành một số quy định mới. Nhiều chi tiết của các quy định này vẫn chưa được hoàn thành. Nhưng ý tưởng này đã gây ra nhiều lo ngại về các hậu quả gây ra cho các gia đình di dân và hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Nhiều gia đình di dân hiện đang rất ngần ngại khi xin phúc lợi xã hội, vì sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến việc xin thẻ xanh cho chính họ, hoặc khi xin visa cho thành viên gia đình.

Từ nhiều tháng qua, chính phủ Trump đã thực hiện nhiều biện pháp để giới hạn việc di dân sử dụng các chương trình phúc lợi. Vào đầu năm nay, Bộ Ngoại Giao đã hướng dẫn các viên chức tòa đại sứ, yêu cầu họ cân nhắc từ chối visa, nếu người xin visa có thể sẽ sử dụng nhiều phúc lợi xã hội một khi họ đến Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Bộ Nội An đang soạn thảo nhiều quy định mới áp dụng cho các di dân hợp pháp đã có mặt tại Hoa Kỳ. Những quy định này có thể sẽ khiến các di dân gặp trở ngại khi xin thẻ xanh, nếu họ ghi danh xin phúc lợi chính phủ.

Hơn phân nửa các gia đình di dân tại Hoa Kỳ đều có sử dụng ít nhất 1 chương trình phúc lợi, và Bộ Nội An cho rằng tình trạng này hết sức bất công đối với người đóng thuế. Bà Kirstjen Nielsen, Bộ Trưởng Nội An, hồi tháng 5 nói rằng chính phủ không thể cho phép người nước ngoài di cư vào Hoa Kỳ, nếu biết rằng những người này sẽ ngay lập tức trở thành một gánh nặng tài chính công cộng.

Rất nhiều Người Việt Tị Nạn tại Mỹ đã từng sử dụng phúc lợi xã hội trong thời gian đầu định cư. Sau đó, cộng đồng người Việt dần dần ổn định, hội nhập, và hiện nay đang đóng góp cho sự thịnh vượng chung của Mỹ. (Ngô Bảo)