14/05/2018 | 2

Chính phủ Trump muốn thắt chặt visa du học và visa diện trao đổi học sinh

Chính phủ Trump muốn thắt chặt visa du học và visa diện trao đổi học sinh

Washington DC. (Reuters) – Chính phủ Trump vào tuần trước vừa công bố một bản thảo chính sách, có nội dung thắt chặt kiểm soát đối với các du học sinh và những người ở lại quá hạn visa.

Đa số các chính sách di trú trước đây dưới thời ông Trump đều nhắm vào các di dân vượt biên lậu vào Hoa Kỳ. Chính sách công bố vào tuần trước sẽ nhắm vào những người vào Hoa Kỳ hợp pháp, nhưng sau đó vẫn tiếp tục ở lại dù không còn tham gia vào các hoạt động được phê chuẩn khi xin visa.

Một số chuyên gia ước tính, khoảng 40% đến 50% trong số 11 triệu di dân lậu tại Hoa Kỳ là những người nhập cảnh hợp pháp, nhưng sau đó ở lại quá hạn visa. Các quy định mới sẽ quản lý cách chính phủ tính toán thời gian mà một người được coi là có mặt bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Theo quy định cũ từ năm 1997, chính phủ bắt đầu đếm ngày một người bị coi là hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ từ khi việc vi phạm bị phát hiện. Theo quy định mới- sẽ có hiệu lực trong 90 ngày nữa- thời gian hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tính từ khi người nhập cảnh không còn tuân thủ đúng cam kết khi xin visa.

Thời hạn tính ngày là rất quan trọng, vì nếu một người bị phát hiện có mặt bất hợp pháp tại Hoa Kỳ từ 180 ngày trở lên, người này sẽ bị cấm tái nhập cảnh trong 3 năm. Những người hiện diện bất hợp pháp hơn 1 năm sẽ bị cấm tái nhập cảnh trong 10 năm. Quy định mới được công bố bởi Sở di trú, thuộc Bộ Nội An, áp dụng cho những người xin visa diện F, J, và M.

Chính sách mới đang trong giai đoạn 30 ngày nhận bình luận từ công chúng. (Ngô Bảo)