17/10/2018 | 0

Chính phủ Trump muốn đưa vụ kiện DACA lên Tối Cao Pháp Viện

Chính phủ Trump muốn đưa vụ kiện DACA lên Tối Cao Pháp Viện

Ảnh: Reuters

Washington DC – Sau khi Thẩm Phán Brett Kavanaugh nhậm chức, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vào Thứ Tư 17 tháng 10, đã tỏ dấu hiệu cho thấy cơ quan này muốn đưa các vụ kiện liên quan đến chính phủ Trump nhanh chóng vượt qua các tòa án cấp thấp để trình lên Tối Cao Pháp Viện, nơi phe bảo thủ vừa chiếm đa số.

Trong hành động mới nhất, Bộ Tư Pháp đã gởi thư đến tòa kháng án địa hạt 9, khuyến cáo rằng nếu tòa án này không sớm quyết định về kế hoạch của chính phủ trong việc hủy bỏ chương trình DACA, Bộ Tư Pháp sẽ chuyển thẳng vụ kiện lên Tối Cao Pháp Viện. DACA là chương trình được ban hành dưới thời Tổng Thống Obama, bảo vệ những người di dân lậu được đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ tuổi tránh khỏi việc bị trục xuất. Một tòa án liên bang đã tạm thời ngăn chận không cho chính phủ xóa bỏ chương trình này với lý do chờ giải quyết kiện tụng. Tòa kháng án địa phạt 9 đã mở phiên điều trần vào tháng 5 năm nay, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định.

Từ tháng 9 năm ngoái, chính phủ Trump đã thông báo kế hoạch giảm dần và xóa bỏ chương trình DACA, tuy nhiên, các thẩm phán tại nhiều khu vực trên khắp Hoa Kỳ đã ra lệnh đình chỉ kế hoạch này, và ra lệnh phải tiếp tục thực hiện DACA trong khi vụ kiện chờ xét xử. Trong thư gởi tòa kháng án địa hạt 9, luật sư Mark Stern của Bộ Tư Pháp cho biết mục tiêu của Bộ là muốn Tối Cao Pháp Viện xem xét vụ kiện về DACA, trước khi phiên làm việc hiện nay của tòa án kết thúc vào tháng 6, 2019.

Bộ Tư Pháp cũng nói rằng lệnh cấm của tòa liên bang đang khiến việc xóa bỏ DACA bị đình trệ trên toàn quốc gia. (Ngô Bảo)

TAGS: daca