12/09/2019 | 0

Chính phủ Trump không cấp tình trạng bảo vệ tạm thời cho người dân Bahamas

Chính phủ Trump không cấp tình trạng bảo vệ tạm thời cho người dân Bahamas

Ảnh: Reuters

Theo tin từ CBS News, một viên chức chính quyền Trump xác nhận rằng họ sẽ không cấp tình trạng bảo vệ tạm thời cho người dân ở Bahamas chạy trốn khỏi sự tàn phá của Bão Dorian.

Đài CBS dẫn lời một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết người dân Bahama bị ảnh hưởng bởi cơn bão Dorian đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, và chính phủ Hoa Kỳ cũng như các đối tác quốc tế và các tổ chức tư nhân sẽ tiếp tục hỗ trợ họ. Tuy nhiên, viên chức đã xác nhận rằng trong thời điểm hiện tại, chính quyền Tổng Thống Trump không có kế hoạch cung cấp Tình Trạng Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) cho những người Bahama đã đến Hoa Kỳ.

Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã cấp TPS cho một số quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên tai quy mô lớn. Nhưng chính quyền Trump đã nhiều lần cố gắng chấm dứt chương trình cấp tình trạng bảo vệ tạm thời tại tòa án. Liên Hiệp Quốc ước tính Bão Dorian đã khiến 70,000 người dân Bahama mất nhà cửa và số lượng người chết vẫn đang tăng.

Đầu tuần này, Tổng Thống Trump đã nhấn mạnh rằng người Bahama chỉ có thể vào Hoa Kỳ nếu họ có giấy tờ thích hợp. (Mộc Miên)

Cùng chuyên mục