01/08/2018 | 0

Chính phủ Trump đưa ra các chương trình bảo hiểm ngắn hạn làm suy yếu Obamacare

Chính phủ Trump đưa ra các chương trình bảo hiểm ngắn hạn làm suy yếu Obamacare

Washington DC – Theo CNN, sáng nay 1 tháng 8, chính phủ Trump lại tiếp tục tấn công chương trình bảo hiểm y tế Obamacare.

Tại buổi họp báo, một số viên chức công bố một quy định nhằm giúp người Mỹ dễ dàng mua được bảo hiểm, thông qua các kế hoạch bảo hiểm y tế ngắn hạn không phải tuân thủ biện pháp bảo vệ người tiêu thụ của pháp luật. Hành động này đảo ngược quyết định của chính phủ BarrackObama, hạn chế thời gian của kế hoạch ngắn hạn không quá 90 ngày.

Các công ty bảo hiểm sẽ sớm được phép bán chương trình bảo hiểm này trong vòng không đầy một năm. Các cương trình này có thể được gia hạn đến 36 tháng, mặc dù việc gia hạn đó không được bảo đảm.

Viên chức chính phủ cho biết kế hoạch ngắn hạn sẽ cung cấp  bảo hiểm y tế rẻ hơn, cho những người không có khả năng mua bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Obamacare.

Randy Pate là phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid, nhận xét rằng sản phẩm này không nhất thiết  dành cho tất cả mọi người. Nhưng chúng sẽ cung cấp một lựa chọn hợp lý cho những người bị đẩy ra khỏi thị trường bảo hiểm theo quy định của Obamacare.

Tuy nhiên nhóm đối lập cho rằng chính sách này chỉ cung cấp bảo hiểm ngắn hạn, và những dịch vụ y tế giới hạn, sẽ làm suy yếu đạo luật Obamacare.Theo CNN, kế hoạch ngắn hạn có thể làm xáo trộn thị trường Obamacare bằng cách thu hút khách hàng lành mạnh hơn, khiến những người còn lại đang mua bảo hiểm theo Obamacare phải chịu bảo phí cao hơn. (Mai Đức)

TAGS: obamacare