28/08/2017 | 1

Chính phủ tổng thống Trump xem xét cắt giảm visa trao đổi văn hóa

Chính phủ tổng thống Trump xem xét cắt giảm visa trao đổi văn hóa

Washington DC. (Reuters) – Theo bản tin đăng trên tờ Wall Street Journal, chính phủ Tổng Thống Trump đang xem xét việc cắt giảm chương trình trao đổi văn hoá, gồm chương trình Au Pairs và lao động mùa hè.

Au Pairs là chương trình cho sinh viên học sinh ngoại quốc vào Hoa Kỳ trong mùa hè, làm việc bán thời gian, và nhân dịp đó học hỏi thêm văn hóa của Mỹ. Nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết sắc lệnh của tổng thống “Buy American and Hire American” ban hành vào tháng 4, yêu cầu xem xét lại quy định nhập cư của Hoa Kỳ, để bảo đảm quyền lợi người lao động trong nước được bảo vệ.

Dù chưa có quyết định được đưa ra, nhưng người ủng hộ chương trình Au Pairs lo ngại rằng sự thay đổi sẽ được thực hiện mà không tổ chức các cuộc tranh luận công khai.

Theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề, nhóm làm việc liên ngành do Tòa Bạch Ốc dẫn đầu đặc biệt chú trọng vào 5 chương trình việc làm, liên quan tới việc cấp visa J-1 dành cho sinh viên học sinh ngoại quốc. Jessica Vaughan là giám đốc nghiên cứu chính sách tại Trung Tâm Nghiên Cứu Nhập Cư, cho biết chính phủ quan tâm tới visa cho phép người ngoại quốc vào Hoa Kỳ làm việc, muốn hạn chế người nhập cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Theo bà Vaughan, có những chương trình đặc biệt cần chú ý vì quy mô quá lớn, hoặc tác động tới thị trường lao động của Hoa Kỳ, hoặc sau đó phần lớn người cầm visa J-1 ở lại Mỹ sau khi visa hết hạn.

Chính phủ cũng xem xét chương trình du lịch-lao động, mỗi năm có hơn 100,000 sinh viên ngoại quốc du lịch sang Mỹ, tận dụng thời gian này để làm công việc giữ trẻ, qua đó, trao đổi văn hóa với chủ nhà người Mỹ. (Mai Đức)